Vinde

Mobilspil skal sikre lavt elforbrug - og de unge forbrugere

Døgnet rundt vinde 76381

Elbiler Elbiler Omstilling af den danske transportsektor er nødvendig for at reducere vores klimabelastning. Elbilerne kører på strøm i stedet for fossile brændstoffer. Det giver også mindre støj- og luftforurening. Transportsektorens energiforbrug udgør i dag en tredjedel af Danmarks samlede energiforbrug og består næsten udelukkende 95 procent af fossile brændstoffer. Elbiler kører på el og er, set ud fra et klimasynspunkt, mere attraktive end diesel- og benzinbiler, der udleder mere CO2 ved kørsel. Af transportsektorens samlede energiforbrug står personbilerne for ca. Men i dag kører forsvindende få personbiler på el.

Seneste nyt fra resten af Danmark

Email Ødelæggelserne er tydeligvis menneskeskabte. Hundredevis af tønder land i form af skarpt afgrænsede firkanter er blevet brændt borte fra Amazonas regnskov. Ulovlige, tynde røde grusveje skærer sig igennem regnskovens mørkegrønne trætoppe og forbinder de enorme ryddede områder. Set fra oven danner denne frygtelige symmetri frontlinjerne i en rykind, som føres an af den beskæmme soyabønne. Den har vist sig at udgøre den største trussel mod verdens vigtigste regnskov.

Spil om de store jackpots hos Maria Casino bingo

Alligevel mange amerikanske vælgere skifter mening Nærmest dag for dag. Det gælder navnlig i 11 delstater. Tirsdag den 8. Da USA går på tværs af flere tidszoner, vil valgstederne samlet set være åbne i omkring 20 timer. Og hele dagen vil medier plus kommentatorer komme med forudsigelser om valgets resultat i en lind strøm pr. takt med, at stemmerne gøres frem i de enkelte stater.

359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369

Leave a Reply

Your email address will not be published.